Naše služby

  Naše projekční kancelář zpracovává projekty:

  • rodinných domů (nízkoenergetických, pasivních, dřevostaveb …

  • bytových domů a občanské vybavenosti

  • administrativních domů

  • průmyslových objektů

  • rekonstrukce stávajících objektů

  • zateplením stávajících objektů

  • projekty pro dotace v rámci projektů „Zelená úsporám, Nový panel …

   

  Dále provádíme:

  • průkazy energetické náročnosti budov PENB

  • výpočty tepelných ztrát včetně posouzení difůze vodních par

  • požárněbezpečnostní posouzení staveb

  • statické posudky

  • výpočty vynětí za odvod za zábor zemědělského půdního fondu

  • rozpočty staveb

  • zaměření stávajících objektů

   

   

   

  Provádíme všechny stupně projektové dokumentace

  • studie (architektonické, zastavovací, dispoziční

  • projekty k územnímu řízení

  • projekty k stavebnímu povolení (ohlášení stavby ..)

  • realizační projektovou dokumentaci včetně všech profesí

  • projekty skutečného provedení stavby

   

   

  Inženýrská činnost

  • pro všechny stupně projektové dokumentace zabezpečujeme i inženýrskou činnost tj. obstaráme veškerá potřená vyjádření dotčených orgánů a zajistíme příslušné povolení (územní řízení, stavební povolení, ohlášení stavby …)

  • dle přání zákazníka zajistíme i Veřejnoprávní smlouvu (nahrazuje stavební povolení a zkrátí čas do zahájení stavby)

  • autorský a technický dozor na stavbě

  • zajištění kolaudace

   

   

  Před zahájením prací Vám nabízíme bezplatnou konzultaci.

   

  Kontaktujte nás
  Certifikáty