Naše služby

Naše projekční kancelář zpracovává projekty:

 • rodinných domů (nízkoenergetických, pasivních, dřevostaveb …

 • bytových domů a občanské vybavenosti

 • administrativních domů

 • průmyslových objektů

 • rekonstrukce stávajících objektů

 • zateplením stávajících objektů

 • projekty pro dotace v rámci projektů „Zelená úsporám, Nový panel …

 

Dále provádíme:

 • průkazy energetické náročnosti budov PENB

 • výpočty tepelných ztrát včetně posouzení difůze vodních par

 • požárněbezpečnostní posouzení staveb

 • statické posudky

 • výpočty vynětí za odvod za zábor zemědělského půdního fondu

 • rozpočty staveb

 • zaměření stávajících objektů

 

 

 

Provádíme všechny stupně projektové dokumentace

 • studie (architektonické, zastavovací, dispoziční

 • projekty k územnímu řízení

 • projekty k stavebnímu povolení (ohlášení stavby ..)

 • realizační projektovou dokumentaci včetně všech profesí

 • projekty skutečného provedení stavby

 

 

Inženýrská činnost

 • pro všechny stupně projektové dokumentace zabezpečujeme i inženýrskou činnost tj. obstaráme veškerá potřená vyjádření dotčených orgánů a zajistíme příslušné povolení (územní řízení, stavební povolení, ohlášení stavby …)

 • dle přání zákazníka zajistíme i Veřejnoprávní smlouvu (nahrazuje stavební povolení a zkrátí čas do zahájení stavby)

 • autorský a technický dozor na stavbě

 • zajištění kolaudace

 

 

Před zahájením prací Vám nabízíme bezplatnou konzultaci.

 

Kontaktujte nás
Certifikáty